Zienswijze bij voorgenomen besluiten

De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd. In deze animatievideo wordt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij voorgenomen besluiten kort toegelicht.

Het recht van gemeenteraden om ‘een zienswijze’ in te dienen is verruimd.
Zo kan de gemeenteraad eventuele wensen of bedenkingen bij een bepaald voorstel of besluit...
kenbaar maken aan het bestuur van een gemeenschappelijke regeling.
Naast de verplichting om een zienswijze te vragen voor de begroting...
moet nu ook in de regeling worden opgenomen bij welke voorgenomen besluiten dat nog meer kan.
En hoe dit kan.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij besluiten met een aanzienlijk financieel belang...
of bij strategische agenda’s en meerjarenplannen.
Ook wanneer géén andere besluiten voor zienswijze worden voorgelegd...
moet dat in de gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd.
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling moet altijd schriftelijk en gemotiveerd op de zienswijzen reageren.
Pas daarna kan het bestuur tot besluitvorming overgaan.
Zo weten de gemeenteraden altijd, wat er met de zienswijzen gedaan is.

Terug naar pagina Regionale samenwerking