Verkiezingen

De minister van BZK is verantwoordelijk voor de Kieswet en de daaraan ten grondslag liggende regelgeving en ontwikkelt beleid over verkiezingsaangelegenheden. De feitelijke uitvoering van de verkiezingen (inrichten stembureaus, drukken stembiljet, bepalen kiesgerechtigheid, etc.) is de verantwoordelijkheid van de gemeenten en openbare lichamen. Ze worden hierbij door het ministerie van BZK ondersteund.