Burgercollectieven in Nederland: een conceptuele en empirische verkenning

Burgercollectieven zijn initiatieven van groepen burgers die zich vrijwillig en zonder winstoogmerk inzetten voor maatschappelijke doelen, ten dienste van algemeen nut of groepsbelangen, open staan voor iedereen, en met maatschappelijk geaccepteerde middelen werken. Deze verkenning laat zien dat er in Nederland minstens 7.400 burgercollectieven zijn. Zij hebben baat bij autonomie en ruimte voor eigen initiatief. Een opstelling van de overheid die niet is ingegeven door wantrouwen en controle, maar door vertrouwen en verantwoordelijkheid kan tot een productieve samenwerking leiden.