Andere organisatievormen

Sommige taken moeten onafhankelijk van minister en beleid worden uitgevoerd, wat de ministeriële verantwoordelijkheid beperkt. Dat kan zowel binnen als buiten het ministerie. 

Rijksinspecties, agentsschappen en de planbureaus hebben bijvoorbeeld een eigen positie binnen ministeries.  Maar in bepaalde gevallen is een andere manier van organiseren noodzakelijk. Voor het instellen van elke organisatievorm gelden andere voorwaarden; soms overlappen de organisatievormen elkaar. Hieronder staan links naar pagina's met waar die andere organisatievorm uitgebreid zijn beschreven. Onder deze links kunt u een tabellen vinden met de organisatievormen beschreven en welk proces doorlopen moet worden bij de vorming van deze organisaties.