Adviescolleges en adviescommissies

Als regering en parlement wetten maken en beleid ontwikkelen en uitvoeren, hebben ze soms behoefte aan advies van deskundigen buiten het ambtelijk apparaat. Daarvoor kunnen adviescolleges of adviescommissies worden ingesteld.

Het adviesstelsel bestaat uit verschillende soorten onafhankelijke commissies, zoals ad-hoc evaluatie- en onderzoekscommissies, commissies van bezwaar en commissies die adviseren over de uitvoering van beleid. Wanneer adviescolleges adviseren over beleid of wetgeving, is de Kaderwet adviescolleges van toepassing.

Nadere afspraken voor adviescolleges staan in twee handreikingen:

Vergoedingen adviescolleges

De eerstverantwoordelijke minister stelt de vergoeding aan de voorzitter en leden van adviescolleges vast, rekening houdend met de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vergoeding kan per vergadering of als vaste vergoeding per maand worden vastgesteld.