Kader voor stichtingen, beleidskader voor betrokkenheid van de Rijksoverheid (brochure)

Deze brochure is gebaseerd op het stichtingenkader en biedt departementen een stappenplan wanneer gedacht wordt aan de verzelfstandigingsvorm ‘stichting’. Voor verdieping blijft het stichtingenkader bestaan.