Leidraad instellen externe commissies

Deze leidraad vormt een actualisatie van de leidraad voor het instellen van ad hoc externe commissies uit 2013. De aanleiding van deze actualisatie is het vastleggen van kennis en ervaring met externe adviescommissies en onderzoekscommissies die is opgedaan door verschillende ministeries de afgelopen jaren.

De leidraad is onder meer aangevuld met nieuwe informatie over essentiƫle zaken die moeten worden geregeld bij het instellen van een onderzoekscommissie zoals de financiƫn, het borgen van de rechten en plichten van medewerkers die gehoord worden door een commissie en de informatiehuishouding in combinatie met Wob. Daarnaast is aandacht besteed aan borging van deze zaken in het instellingsbesluit van de commissie en het protocol met werkafspraken tussen het instellende ministerie en de commissie. Ook wordt aandacht besteed aan de publiciteit rondom een commissie. Tot slot is de volgorde van hoofdstukken gewijzigd waarbij de volgtijdelijkheid waarin onderwerpen aan de orde komen bij het instellen van een commissie is aangehouden.