Handleiding evaluaties zbo's

Deze handleiding dient als hulpmiddel bij het wettelijk evalueren van zbo’s. De verplichting tot het uitvoeren van deze evaluatie ligt vast in artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet).

De handleiding is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Financiën (FIN) vanuit hun stelselverantwoordelijkheid voor zbo’s en rijksfinanciën. BZK en FIN kunnen hulp bieden bij het aanpakken van de evaluatie. Indien er vragen zijn over het evalueren van een zbo kunt u contact opnemen met BZK via organisatierijk@minbzk.nl en met FIN via Verzelfstandiging@minfin.nl.