Rol medezeggenschap bij organisatieverandering en reorganisaties

Wat is de rol van de ondernemingsraad en vakbonden in de veranderende wereld van de Rijksoverheid? Ondernemingsraad en vakbonden hebben in ieder geval bij reorganisaties een belangrijke rol. Door het voeren van overleg en het uitbrengen van advies kunnen zij hun invloed uitoefenen. En hoe is deze rol bij veranderingen die (nog) niet zijn getypeerd als reorganisatie?