Als één overheid: slagvaardig de toekomst tegemoet!

Eindrapport van de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen