Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur

Advies waarin samenhangende aanbevelingen worden gedaan voor een andere en betere ordening van het decentraal bestuur in Nederland (bestuur door gemeenten, provincies en waterschappen).