Handreiking voor de benoeming van voorzitter of lid van een adviescollege

Doel van deze handreiking is de ministeries en (kandidaat-) voorzitters en (kandidaat)leden van adviescolleges, zoals bedoeld in de Kaderwet adviescolleges (verder: Kaderwet), te informeren over welke vereisten en criteria in het algemeen van toepassing zijn bij de werving en benoeming van voorzitters en leden van adviescolleges.

Inmiddels is het twintig jaar geleden dat de Kaderwet in werking trad. Sedertdien is een viertal evaluaties van de Kaderwet uitgevoerd1 , die aanleiding gaven tot de totstandkoming van kabinetsbeleid met betrekking tot de invulling van een aantal bepalingen uit de Kaderwet. Het kabinetsbeleid is verwerkt in onderstaande handreiking. Alle reden om nu, na de vierde evaluatie (2015), de oorspronkelijke checklist uit 2001 aan te passen.