Wethouder in en tussen politiek en netwerk

Omgaan met het politieke

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Auteur(s): Martin Schulz, Marije Huiting en Paul Frissen

In de verhouding tussen politiek en netwerken nemen wethouders een bijzondere positie in. Wethouders maken deel uit van de politiek (niet alleen in het college, maar ook in debat met de raad), maar wethouders participeren ook in netwerken. De positionering in politiek en in netwerken is bijzonder: de wethouder is een actor die in zowel de politiek als het netwerk tegelijkertijd actief is en daarin zeggenschap heeft. Vandaar dat in dit essay de wethouder centraal wordt gesteld: gepositioneerd in politiek en netwerken en daarmee tegelijkertijd tussen beide, wat de vraag oproept welke unieke mogelijkheden deze positionering biedt en welke dilemma’s daarmee samenhangen.

Centrale vraag in het essay is hoe netwerken kunnen omgaan met het politieke op een manier die ervoor zorgt dat de politiek - de gemeenteraad - ook de idee heeft dat het politieke in het netwerk in goede handen is. Het essay biedt een denkraam voor wethouders om hun verantwoordelijkheid in en tussen politiek en netwerken in te vullen, en gaat in op de gesprekken die de wethouder hiertoe dient te voeren met zowel de politiek (in college en raad) als met actoren in het netwerk over een goede omgang met het politieke.