Inventarisatie risicoanalyse integriteit bij kandidaat-wethouders

In 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de ‘handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders’ opgesteld waarmee werd beoogd de werkwijze van de risicoanalyse te uniformeren. Inmiddels heeft het ministerie de voorbereiding van een wetsvoorstel ter hand genomen waarin de risicoanalyse wettelijk wordt verankerd. Daardoor ontstond behoefte aan informatie over de uitvoeringspraktijk van risicoanalyses bij gemeenten. Dit onderzoek, uitgevoerd door I&O Research en DSP-Groep, biedt inzicht in (1) de mate waarin gemeenten risicoanalyses inzetten, (2) de methoden die zij daarbij toepassen, (3) hoe uitvoerders omgaan met de rapportage en privacy en (4) wat de mogelijke effecten van de risicoanalyse zijn.