Staat van het Bestuur 2022

De Staat van het Bestuur biedt elke twee jaar een beeld van hoe het decentrale openbaar bestuur in Nederland ervoor staat. Een goed functioneren van het bestuur is belangrijk voor iedereen. Daarom volgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de feiten en ontwikkelingen. Hierdoor worden trends zichtbaar en kan beleid ontwikkeld en onderbouwd worden. In de Staat is ook ruimte voor de actualiteit en oog voor de nabije toekomst, hoe onzeker die ook is. De Staat combineert de functie van langjarige monitoring en signalering voor de kortere termijn.