Staat van het Bestuur 2020

De Staat van het Bestuur biedt elke twee jaar een beeld van hoe het decentrale openbaar bestuur in Nederland ervoor staat. Is het huishoudboekje van gemeenten en provincies gezond? Wie zijn de mensen die optreden als volksvertegenwoordiger en bestuurder in gemeenten, provincies en waterschappen? Hoe vullen zij hun rol in? Op welke terreinen werken het Rijk en de andere overheden samen? Waar geeft het Rijk impulsen voor het functioneren van het decentraal bestuur? En, wat merken de inwoners van Nederland hiervan, hoe waarderen zij dit en wat doen ze zelf in de democratie en het bestuur?

Een goed functioneren van het bestuur is belangrijk voor iedereen. Daarom volgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de feiten en ontwikkelingen. Hierdoor worden trends zichtbaar en kan beleid ontwikkeld en onderbouwd worden.

De Staat van het Bestuur 2020 verschijnt in een bijzondere periode. Deze Staat is ingeklemd tussen de coronacrisis, die een groot deel van 2020 in zijn greep hield, en de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, die het decentraal bestuur wellicht met nieuwe beleidsaccenten confronteert. Dit gegeven kleurt zowel het terugkijken als het vooruitkijken. Er verschijnt deze keer ook een  bundel met essays en reflecties op de staat van het (decentrale) openbaar bestuur in Nederland: Gebundeld perspectief.

Rapporten en publicaties gebruikt in Staat van het Bestuur 2020