De inrichting van ministeries

De rijksdienst bestaat onder andere uit een aantal ministeries. Elk ministerie heeft een bewindsliedenstaf en een ambtelijke staf en is georganiseerd volgens het SG-DG-model. Nieuwe taken kunnen binnen die structuur worden ondergebracht bij bestaande of nieuwe dienstonderdelen. Programma's en projecten kunnen worden gebruikt om tijdelijke maatschappelijke opgaven aan te pakken.