Versplinterde vertegenwoordiging

Nationaal Kiezersonderzoek 2021

Stichting Kiezersonderzoek Nederland

De landelijke verkiezingen van 2021 kenmerkten zich door verdergaande versplintering van het politieke landschap. Vertegenwoordiging van steeds meer onderscheidende sociaal-politieke posities maakt daarmee bestaande tegenstellingen onder kiesgerechtigden zichtbaarder. Dat laat onderzoek zien door de Stichting Kiezersonderzoek Nederland, een samenwerkingsverband tussen diverse Nederlandse universiteiten met medewerking van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.