Kandidaat voor de raad 2022

Sinds 2006 wordt er onderzoek gedaan doen naar de werving en selectie van kandidaat-raadsleden en -wethouders door de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke partijen. Dit onderzoek naar de kandidaatstelling voor de raadsverkiezingen van 2022 is een vervolg hierop. In beeld wordt gebracht welke mate partijen problemen hebben ervaren bij de kandidaatstelling en wat daarvan de voornaamste oorzaken zijn.