Rapportage Overzicht politieke ambtsdragers

Sinds 2011 is onderzoeksbureau Overheid in Nederland (OiN) actief in onderzoeken onder gekozen en benoemde bestuurders in Nederland. OiN beheert daarvoor een databestand (66.000+) van alle gekozen en benoemde bestuurders van het kabinet, de Staten-Generaal, de Waterschappen, de provincies en de gemeenten.